Programm (Program)

 

Mittwoch, 09. Oktober 2013

 

 

09:30

Begrüßung
Přivítání

 

(Günther Mayrwöger, Zuständiges Aufsichtsorgan für den Bezirk Freistadt)
(Günther Mayrwöger, Příslušný dozorový orgán pro okres Freistadt)

 

 

09:45

Aufbau der Lebensmittelkontrolle in Oberösterreich

Organizace kontroly potravin v Horním Rakousku

 

(Ing. Gerhard Wimmesberger, Obmann des Vereins der Lebensmittelaufsicht OÖ)
(Ing.Gerhard Wimmesberger, Předseda Sdružení pro dozor nad potravinami Horního Rakouska)

 

 

10:45

Pause (Přestávka)

 

 

11:15

Aufbau und Organisation der Lebensmittelüberwachung in Bayern

Organizace kontroly potravin v Bavorsku

 

(Michael Förtsch, Landesvorsitzender des Verbandes der Lebensmittelkontrolleure Bayerns e.V.)
(Michael Förtsch, Předseda bavorského Svazu inspektorů)

 

 

12:15

Organisation der Lebensmittelüberwachung in der Tschechischen Republik

Organizace kontroly potravin v České republice

 

(Dipl. Ing. Magda Miloševičová, Leiterin der Kontrollabteilung der Staatlichen Landwirtschafts- und Lebensmittelinspektion, Inspektorat in Tábor)

(Ing. Magda Miloševičová, Vedoucí odboru kontroly SZPI, Inspektorát v Táboře)

 

 

13:15

Mittagspause (Polední přestávka)

 

 

14:30

Spezialeinheit Lebensmittelsicherheit und das Kontrollprogramm Lebensmittelsicherheit zur Optimierung der Lebenmittelkontrollen
Speciální jednotka bezpečnosti potravin a kontrolní program bezpečnosti potravin pro optimalizaci kontroly potravin

 

(Manfred Woller, Technischer Oberinspektor, Verbraucherschutzbeamter in der Spezialeinheit Lebensmittelsicherheit)

(Manfred Woller, Zástupce bavorské speciální jednotky bezpečnosti potravin)

 

 

15:30

Diskussion zum speziellen Thema – Lebensmittelkrisen, ihre Bewältigung und praktische Erfahrungen
Diskuze na zvláštní téma – Potravinové krize, jejich zvládnutí a praktické zkušenosti

 

(Dipl. Ing. Vít Obenrauch, Leiter der Kontrollabteilung der Staatlichen Landwirtschafts- und Lebensmittelinspektion, Inspektorat in Brno)
(Ing. Vít Obenrauch, Vedoucí odboru kontroly SZPI, Inspektorát v Brně)

 

 

16:30

Pause (Přestávka)

 

 

17:00

AGES - Lebensmittelsicherheit - Organisation und Ablauf

AGES – Bezpečnost potravin – organizace a činnost

 

(Dr. Daniela Schachner, Institut für Lebensmittelsicherheit Linz, Abteilungsleiter Lebensmittelanalytik)
(Dr. Daniela Schachner, Institut pro bezpečnost potravin v Linci, vedoucí oddělení potravinářské analytiky)

 

 

19:00

Abendessen im Schloss Weinberg mit Abendprogramm und gemütlichem musikalischen Ausklang

Večeře v zámku Weinberg a doprovodný program

 

 

Donnerstag, 10. Oktober 2013

 

 

09:00

"Besser Essen - Konsum auf dem Prüfstand"

Von moderner Produktion, Doppelmoral und geteilter Verantwortung

„Jíst lépe – Spotřeba pod lupou“ – od moderní výroby, přes dvojí morálku ke sdílené odpovědnosti

 

(Landtagsabgeordnete Ulrike Schwarz)
(Poslankyně zemského sněmu Ulrike Schwarz)

 

 

09:45

Lebensmittelsicherheit - aktuelle Themen aus Sicht des Ministeriums
Bezpečnost potravin - aktuální otázky z pohledu Ministerstva

 

(Ministerialrat Dr. Carolin Krejci, Abteilungsleiterin Abt. II/B/13, Lebensmittelrecht, - sicherheit und –qualität)

(Dr. Carolin Krejčí, Spolkové ministerstvo zdravotnictví, vedoucí oddělení II/B/13 pro potravinové právo, bezpečnost a kvalitu)

 

 

10:45

Pause (Přestávka)

 

 

11:15

Podiumsdiskussionmit den Vortragenden

Diskuze s přednášejícími

 

 

12:30

Mittagspause (Polední přestávka)

 

 

14:00

Besichtigung des Conveniencefoodherstellers Fa. Hochreiter in Bad Leonfelden
Prohlídka výrobce konzervovaných potravin Fa.Hochreiter v Bad Leonfeldenu

 

 

18:00

Abendessen in Bad Leonfelden und Verabschiedung der Tagungsteilnehmer

Večeře v Bad Leonfeldenu a rozloučení s účastníky konference

 

 

19:30

Freiwilliges Abendprogramm: Besichtigung der Stadt Freistadt mit Besuch des Braugasthofes
Dobrovolný večerní program: Prohlídka města Freistadt s návštěvou pivovarského hostince.

Arbeitssprache: Deutsch und Tschechisch

Při konferenci je zajištěno tlumočení z/do německého/českého jazyka


Download

Download
Programm und Einladung (Pozvánka & program)
3-Ländertagung_Einladung.pdf
Adobe Acrobat Dokument 2.4 MB

Zielgruppe (Cílová skupina):

Lebensmittelkontrolleure, Sachbearbeiter im Lebensmittelrecht, Mitarbeiter von Untersuchungsanstalten und Lebensmittelunternehmen, interessierte Konsumenten.

Inspektoři potravin, úředníci v oblasti potravinového práva, členové výzkumných institucí a potravinářských podniků, zainteresovaní spotřebitelé.


Vortragende (Přednášející):

Dr. Carolin Krejci

 

Hat an der Veterinärmedizinischen Universität in Wien promoviert. 2002 hat sie die Prüfung zum Fachtierarzt für Lebensmittel abgelegt. 1992 bis 2000 war sie Leiterin des Referates Hygiene in der Abteilung Mikrobiologie und Hygiene an der Bundesanstalt für Alpenländische Milchwirtschaft in Rotholz. Anschließend war sie Leiterin der Abteilung Mikrobiologie an der Bundesanstalt für Lebensmitteluntersuchung in Salzburg. Bis 2011 war sie Leiterin des Institutes für Lebensmitteluntersuchung Salzburg der Österreichischen Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH. Dabei war Sie auch Leiterin der Kontakt-/Unterstützungsstelle RASFF/RAPEX. Seit 2011 ist sie Abteilungsleiterin II/B/13 (Lebensmittelrecht, - sicherheit und qualität) beim Bundesministerium für Gesundheit in Wien.

Získala doktorát z Univerzity veterinárního lékařství ve Vídni. V roce 2002 úspěšně složila zkoušku z veterinárního lékařství pro oblast potravinářství. V letech 1992 – 2000 působila jako vedoucí oddělení hygieny na odboru mikrobiologie a hygieny ve Spolkovém ústavu mlékárenství alpských zemí v Rotholz. Následně byla vedoucí oddělení mikrobiologie ve Spolkovém ústavu pro výzkum potravin v Salzburgu. Do roku 2011 byla vedoucí Institutu pro výzkum potravin v Salzburku při rakouské agentuře pro zdraví a bezpečnost potravin. Byla také vedoucí kontaktní /podpůrné jednotky RASFF/RAPEX. Od roku 2011 je vedoucí oddělení II/B/13 (Potravinové právo – bezpečnost a kvalita) na spolkovém Ministerstvu zdravotnictví ve Vídni.


Ing. Gerhard Wimmesberger

 

Ist ausgebildeter chemischer Betriebstechniker und war Assistent an der Höheren technischen Bundeslehranstalt in Wels. Er war ab 1990 in einem Trinkwasseruntersuchungs- und Beratungsprogramm der Umweltschutzabteilung des Landes Oberösterreich tätig und ist seit 1999 als Lebensmittelaufsichtsorgan ursprünglich für den Bereich Trinkwasser in Oberösterreich und seit 2005 für den Lebensmittelbereich im Bezirk Ried im Innkreis tätig. Er ist Obmann des Vereins der Lebensmittelaufsicht Oberösterreich.

Je vystudovaný chemický inženýr a pracuje jako asistent na Vyšší odborné škole ve Welsu. Od roku 1990 působil v programu výzkumu pitné vody a poradenství na oddělení ochrany životního prostředí v Horním Rakousku a od roku 1999 měl na starosti dozor v oblasti kontroly potravin, konkrétně obor pitné vody v Horním Rakousku a od roku 2005 v oblasti potravin v okrese Ried im Innkreis. Je předsedou Sdružení pro dozor nad potravinami Horního Rakouska.


Michael Förtsch

 

Ist gelernter Koch und Küchenmeister IHK, sowie staatl. geprüfter Betriebsökonom für das Hotel und Gaststättenwesen und diätisch gesch. Koch IHK/DGE. Nach seiner Ausbildung zum Lebensmittelkontrolleur war er am Landratsamt Rosenheim und seit 1995 ist er am Landratsamt Traunstein als Lebensmittelkontrolleur und Qualitätsbeauftragter tätig und seit 2004 Teamleiter der Lebensmittelüberwachung und Gesundheitlicher Verbraucherschutz. Er ist Landesvorsitzender des Verbandes der Lebensmittelkontrolleure Bayerns e.V. Er ist in einschlägigen Arbeitskreisen und Institutionen im Bayrischen Landkreis und Staatsministerium für Umwelt und Gesundheit, Justiz und Verbraucherschutz und der Regierung von Oberbayern, sowie der Akademie für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit in München tätig.

Je vystudovaný kuchař, šéfkuchař a certifikovaný ekonom pro sektor hotelových a stravovacích služeb. Je také dietetický kuchař ICC/DGE. Po zaškolení působil jako inspektor potravin na Zemském úřadu v Rosenheimu a od roku 1995 na Zemském úřadu v Traunsteinu a také jako inspektor potravin a kvality. Od roku 2004 je vedoucím týmu pro kontrolu potravin a ochranu zdraví a spotřebitelů. Je předsedou Svazu inspektorů potravin v Bavorsku. Je aktivní v pracovních skupinách a institucích v Bavorsku a také na státním Ministerstvu životního prostředí a zdraví, spravedlnosti a ochrany spotřebitele a v Akademii pro zdraví a bezpečnost potravin v Mnichově.


Dipl. Ing. Vit Obenrauch

 

Hr. DI Obenrauch schloss 1998 das Studium der Lebensmitteltechnologie an der Mendel´s Universität in Brno ab. Anschließend begann er seine Tätigkeit bei der CAFIA, der Tschechische Landwirtschafts- und Lebensmittelkontrollbehörde, als Kontrollorgan. Seit 2001 ist er Leiter des Regionalbüros der Lebensmittelkontrolle in Brno mit 40 Mitarbeitern und gleichzeitig stellvertretender Direktor von CAFIA.

 

V roce 1998 ukončil studium oboru technologie potravin na Mendelově univerzitě v Brně a od té doby pracuje na Státní zemědělské a potravinářské inspekci. Nejprve jako inspektor a od roku 2001 je vedoucím odboru kontroly na Inspektorátu v Brně, kde řídí 40 zaměstnanců.


Landtagsabgeordnete Ulrike Schwarz:

 

Seit 2003 ist die 2fache Mutter Landtagsabgeordnete der Grünen im Oö. Landtag und für die Themenbereiche Nachhaltigkeit, Umwelt und Klimaschutz, Verkehr, Gesundheit und Soziales zuständig. Sie ist Vorsitzende des Umweltausschusses des Oö. Landtags und des Landesumweltbeirates.

Ulrike Schwarz ist seit den 90er Jahren in ihrer Heimatgemeinde Berg bei Rohrbach politisch tätig, war von 2009 bis 2012 stellvertretende Klubobfrau und ist seit 2012 stellvertretende Landessprecherin der Grünen OÖ.

Od roku 2003 je členkou parlamentu za Stranu zelených Horního Rakouska a je zde odpovědná za oblast udržitelnosti životního prostředí, změny klimatu, téma dopravy a dále zdravotní a sociální problematiku. Je předsedkyní Výboru pro životní prostředí Zemského sněmu Horního Rakouska. Ve své domovské obci Berg bei Rohrbach je politicky aktivní od 90. let a od roku 2009 do 2012 byla místopředsedkyní Strany zelených Horního Rakouska, ve které v současné době zastupuje národní mluvčí. Je dvojnásobnou matkou.


Dr. Daniela Schachner

 

Studium der technischen Chemie, Studienzweig Bio- und Lebensmittelchemie, sowie Doktoratsstudium an der TU Wien. Vertragsassistentin an der Medizinischen Universität Wien, Institut für Tumorbiologie/Krebsforschung. Seit 1991 ist sie Abteilungsleiterin und als Untersucherin und Gutachterin für Lebensmittel- und Spielzeug bei der Bundesanstalt für Lebensmitteluntersuchung Linz, bzw. jetzigen AGES Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit, Institut für Lebensmittelsicherheit Linz tätig.

Vystudovala technickou chemii, obor organická a potravinářská chemie a dále absolvovala doktorské studium na Technické univerzitě ve Vídni. Působila jako univerzitní asistentka na Lékařské univerzitě ve Vídni, na Institutu pro nádorovou biologii a výzkum rakoviny. Od roku 1991 pracuje v rakouské agentuře pro zdraví a bezpečnost potravin AGES, Institutu pro bezpečnost potravin v Linci jako vedoucí oddělení a jako analytička a konzultantka pro kontrolu potravin a hraček, konkrétně ve Spolkovém ústavu pro výzkum potravin.


Manfred Woller

 

Ist ausgebildeter Koch und Bürokaufmann mit bestandener Prüfung zum Küchenmeister. Nach der 2-jährigen Ausbildung ist er seit 1994 als Verbraucherschutzbeamter tätig. Im Jahr 2007 wechselte er vom Landratsamt Erding zur Spezialeinheit Lebensmittelsicherheit, die am Bayerischen Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) angesiedelt ist.

Von 1999 bis 2007 war er stellvertretender Landesvorsitzender des Landesverbandes der Lebensmittelkontrolleure Bayern e.V. (VLK Bayern). Seit 2007 ist er im Bundesvorstand des Bundesverbandes der Lebensmittelkontrolleure e.V. (BVLK) als Schatzmeister tätig.

Je vystudovaný kuchař se zkouškami šéfkuchaře a obchodní asistent. Po dokončení dvouletého vzdělávání působí od roku 1994 jako úředník pro ochranu spotřebitele. V roce 2007 přešel z úřadu Zemské rady v Erdingu do speciální jednotky pro bezpečnost potravin, která je součástí bavorského Zemského úřadu pro zdraví a bezpečnost potravin (LGL). Od roku 1999 do roku 2007 působil jako zástupce předsedy Svazu inspektorů potravin v Bavorsku (VLK Bayern). Od roku 2007 působí jako pokladník ve vedení bavorského Svazu inspektorů potravin.


Dipl. Ing. Magda Miloševičová

 

Fr. DI Milosevicova promovierte 1998 an der Südböhmischen Universität in Budweis. Nach ihrem Universitätsabschluss begann sie bei CAFIA, das ist die Tschechische Landwirtschafts- und Lebensmittelkontrollbehörde, als Kontrollorgan zu arbeiten. Ihr Spezialgebiet war die Kontrolle von Lebensmittelergänzungsmittel und Gewichtsreduzierungsmittel. Seit 2007 leitet sie das Regionalbüro der Lebensmittelkontrolle in Tabor mit 27 Mitarbeitern und ist gleichzeitig stellvertretende Direktorin von CAFIA.

 

V roce 1998 ukončila studium na Jihočeské univerzitě v Č. Budějovicích a od té doby pracuje na Státní zemědělské a potravinářské inspekci. Její specializací byly doplňky stravy a přípravky na redukci hmotnosti. Od roku 2007 je vedoucí odboru kontroly na inspektorátu v Táboře, kde vede 27 zaměstnanců.


Weiterführende Informationen

Schloss Weinberg in Kefermarkt im Mühlviertel

Firma Hochreiter in Bad Leonfelden